May Mobility เลือกโซลูชัน Cocoon LiDAR ของ LeddarTech สำหรับรถรับส่งอัตโนมัติไร้คนขับ

Cocoon LiDAR แบบโซลิดสเตทของ LeddarTech ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือที่สุดเนื่องจากยานพาหนะไร้คนขับของ May Mobility ได้นำไปขับจริงบนถนนแล้ว ซึ่งทำให้บริการยานพาหนะไร้คนขับมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ควิเบกซิตี 08 พฤษภาคม 2019, May 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) —  — LeddarTechR ผู้นำในอุตสาหกรรมในด้าน เทคโนโลยี LiDAR สำหรับยานยนต์และยานพาหนะ รู้สึกยินดีที่จะประกาศว่า

Read more