August 11, 2022

Press Releases -0 Minutes

Konstantinos Fakiolas ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group Europe

เทเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่ม”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (JAPAN) มีความยินดีที่จะประกาศว่าคุณ Konstantinos Fakiolas ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มไครโอเจนิกส์ของกลุ่ม คุณ Kostas เป็นวิศวกรต่อเรือและเครื่องกลเรือ, MSc, MBA, ผู้จบการศึกษาจาก National...
Read More
Press Releases -0 Minutes

Anna Mizell ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายตรง EPC ของ Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

เทเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่ม”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (JAPAN) มีความยินดีที่จะประกาศว่าคุณ Anna Mizell ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายตรง EPC ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มไครโอเจนิกส์ของกลุ่ม คุณ Anna เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายเชิงเทคนิคผู้มากประสบการณ์ โดยมีความเชี่ยวชาญในภูมิภาคอ่าวกัลฟ์และชายฝั่งตะวันออก เธอจบการศึกษาด้านวิศวกรเครื่องกล...
Read More