November 10, 2022

Press Releases -0 Minutes

Morrow Sodali เสริมสร้างความแข็งแกร่งในตำแหน่งผู้นำตลาดด้วยการเข้าซื้อกิจการใหม่ในออสเตรเลีย

การเข้าซื้อกิจการของผู้เล่นด้านการสื่อสารทางการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์คนสำคัญของออสเตรเลียอย่าง Citadel-MAGNUS จะผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ นิวยอร์ก, Nov. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Morrow Sodali ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นชั้นนำของโลก ได้ประกาศในวันนี้ถึงการดำเนินการเข้าซื้อกิจการของหน่วยงานสื่อสารทางการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ของออสเตรเลียอย่าง Citadel-MAGNUS ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ TPG Growth เข้าถือหุ้นใหญ่ในเดือนเมษายนปีนี้ การเข้าซื้อกิจการที่ตั้งอยู่ในออสเตรเลียแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญของการให้บริการของ Morrow Sodali ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อตอบสนองความต้องการทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากบริษัทต่าง ๆ ในเรื่องของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และบริการการมีส่วนร่วมของนักลงทุน การรวมกันของ Morrow Sodali และ Citadel-MAGNUS จะนำที่ปรึกษาชั้นนำของตลาดที่เชื่อถือได้ทั้งสองบริษัทมารวมกัน เพื่อให้คำปรึกษาและการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา Citadel-MAGNUS...
Read More