ATPCO ได้รับสิทธิบัตรสำหรับโมเดลการกำหนดราคาตั๋วเครื่องบินแบบไม่ใช้แคช (Cache)

สร้างเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานสำหรับเครื่องมือบริหารจัดการรายได้สายการบินแบบ Next-Gen

DULLES, Va., Aug. 15, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ ATPCO ได้ประกาศเกี่ยวกับการที่ได้รับสิทธิบัตร #10,032,195 สำหรับเทคโนโลยีใหม่จากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐฯ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้พัฒนาขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสถาปนิกด้านเทคนิคของ ATPCO ซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดราคาตั๋วเครื่องบินโดยใช้ฐานข้อมูลแบบกราฟ และเทคนิค “การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน” เทคโนโลยีช่วยให้มีวิธีการเฉพาะในการคำนวณราคาตั๋วเครื่องบินที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ราคาตั๋วเครื่องบินได้สร้างขึ้นโดยการใช้องค์ประกอบข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ ค่าโดยสาร ตารางการบิน ภาษี และโครงสร้างทางกฎหมาย และการกำกับดูแลต่างๆ สายการบินแต่ละรายยังกำหนดข้อจำกัดทางธุรกิจ หรือที่เรียกว่ากฎเกณฑ์ เพื่อพิจารณาการเสนอราคาค่าโดยสารในแต่ละกรณี เช่นการขอให้มีการเข้าพักในคืนวันเสาร์หรือในช่วงวันที่ทำการส่งเสริมการขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ต้องมีการพิจารณาและรวมอยู่ในราคาขั้นสุดท้ายของตั๋วเครื่องบิน วิธีการกำหนดราคาที่ครอบคลุมด้วยสิทธิบัตรนี้ช่วยให้ ATPCO สามารถกำหนดราคาที่ประกาศไปทั่วโลกในเวลาจริงโดยไม่ขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการและคู่ค้าของสายการบินเห็นภาพรวมของราคาทั้งหมดที่สร้างขึ้นในตลาด

John Murphy รองประธานฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ATPCO กล่าวว่า “วิธีการนี้รักษาการเชื่อมโยงทั้งหมดไปยังองค์ประกอบของข้อมูลตั้งต้นที่กำหนดราคาตั๋วเครื่องบินรวม ดังนั้น เราสามารถแยกแยะราคาลงในองค์ประกอบทั้งหมดหลังจากที่สร้างขึ้น รวมทั้งระบุกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่ทำให้ราคานั้นเป็นราคามาตรฐาน ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับความสามารถในการกำหนดราคาและการตรวจสอบที่เรากำลังดำเนินอยู่”

ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือการกำหนดราคาแบบดั้งเดิมที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อจำหน่ายตั๋วที่มุ่งเน้นการคำนวณราคาต่ำสุดหรือ “ดีที่สุด” ในตลาด แนวทางของ ATPCO ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการจัดการรายได้ของสายการบินและฝ่ายกำหนดราคาที่ควบคุมระดับราคาต่างๆ ที่ สายการบินต้องการนำเสนอ

Navid Abbassi หัวหน้าสถาปนิก ATPCO กล่าวว่า “เพื่อสนับสนุนความต้องการดังกล่าว เครื่องมือกำหนดราคาต้องคำนวณราคาสำหรับค่าโดยสารทั้งหมดที่เป็นไปได้ (ไม่ใช่เพียงต่ำสุดเท่านั้น) และติดตามองค์ประกอบทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยผลแคช ผลแคชอาจกลายเป็นล้าสมัยไปได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะเป็นปัญหาเมื่อนักวิเคราะห์ราคาของสายการบินต้องการเปลี่ยนแปลงหรือตรวจสอบรูปแบบหรือเหตุผลที่ราคาใดราคาหนึ่งมีการสร้างขึ้น”

เทคโนโลยีนี้ช่วยให้มีการตรวจสอบเมื่อองค์ประกอบเปลี่ยนไป การทดสอบว่าราคาจะเป็นอย่างไร และการตรวจสอบค่าโดยสารก่อนที่จะมีการแจกจ่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ ATPCO ในการนำอุตสาหกรรมการบินสู่ยุคแห่งการกระจายที่ทันสมัยมากขึ้

ด้วยความเร็วและความสามารถในการปรับขยายของวิธีการที่ใช้เทคโนโลยีนี้ เราสามารถสร้างและประมวลผลการตอบสนองต่อการกำหนดราคาจำนวนนับล้านตามเวลาจริง โดยไม่สูญเสียบริบทของข้อมูลที่สร้างราคาเหล่านั้นในตอนแรก ด้วยการเปลี่ยนองค์ประกอบของราคาตั๋วที่ง่ายขึ้นATPCO ได้ให้บริการสายการบินต่างๆ ด้วยวิธีการที่ใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการระดับราคาที่สายการบินเหล่านี้สามรถเสนอในตลาดใดก็ได้

ติดตาม ATPCO:
LinkedIn
Twitter
Facebook

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ:
Michael Mazzocco
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร
ATPCO
สำนักงาน: +1 703 661 7503
อิเมล: [email protected]

เกี่ยวกับ ATPCO

วางตัวเป็นศูนย์กลางของระบบการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินอย่างที่ไม่มีผู้ทำได้มาก่อน ATPCO ช่วยให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลตั๋วเครื่องบินได้อย่างคล่องตัว ทำให้อุตสาหกรรมของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราถือครองค่าโดยสารมากกว่า 189.6 ล้านรายการให้กับสายการบิน กว่า 439 รายใน 160 ประเทศ และรองรับการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารเฉลี่ย 5.3 ล้านรายการต่อวัน เนื่องจาก ATPCO เป็นเจ้าของโดยสายการบินต่างๆ สายการบินเหล่านั้นจึงเป็นคู่ค้าที่เป็นกลาง และเชื่อถือได้สำหรับสายการบิน ตัวแทนด้านการท่องเที่ยว โปรแกรมค้นหา ระบบการจัดจำหน่าย ระดับโลก และรัฐบาลต่างๆ ทั่วโลก ทุกๆ วัน องค์การเหล่านี้ต้องพึ่งพาความสามารถด้านเทคโนโลยี และโซลูชั่นด้านข้อมูลของ ATPCO เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวนับล้านๆ รายเดินทางไปยังสถานที่ ที่ต้องการ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ atpco.net