January 4, 2023

Press Releases -0 Minutes

Matthews International ได้รับคำสั่งซื้อกว่า 200 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณปี 2566 สำหรับธุรกิจโซลูชันพลังงาน

ปริมาณการสั่งซื้อมีมากกว่าสองเท่าของรายได้ในปีงบประมาณ 2565 สำหรับธุรกิจโซลูชันการกักเก็บพลังงาน เป็นการตอกย้ำตำแหน่งของ Matthews International ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมโซลูชันกักเก็บพลังงานรถยนต์ไฟฟ้า (“EV”) ที่กำลังเติบโตให้มากขึ้นไปอีก บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และส่วนประกอบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนหลายราย พิตต์สเบิร์ก, Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW) (“Matthews”) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนได้ประกาศในวันนี้ว่า คำสั่งซื้อทั้งหมดที่บริษัทได้รับในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2023 สำหรับธุรกิจโซลูชันการเก็บพลังงานนั้นมีมูลค่าเกิน 200 ล้านดอลลาร์ โดยคำสั่งซื้อต่าง ๆ มาจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า...
Read More